Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
บทบาทของกล่องเครื่องมือรถยนต์
May 08, 2018

การขับขี่ในรถยนต์เป็นวิธีการทั่วไปในการขนส่งเราย่อมจะต้องเผชิญกับอุบัติเหตุเล็กน้อยอุบัติเหตุที่เราจะไปจัดการกับดังนั้นต้องใช้กับเครื่องมือรถเช่นปั๊มไฟฉายชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์เชือกรถพ่วงแบตเตอรี่ สายเครื่องมือซ่อมยางอินเวอร์เตอร์ ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกที่หากถูกใส่ผิดเราจะไม่พบพวกเขาเมื่อเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ หากมีกล่องเครื่องมือในรถยนต์อยู่ในตอนนี้จะไม่สะดวกมากนัก

ฟังก์ชั่นของกล่องเครื่องมือรถมีดังนี้

กล่องเครื่องมือรถยนต์เป็นภาชนะที่ใช้เก็บเครื่องมือในการบำรุงรักษายานพาหนะ เป็นลักษณะขนาดเล็กน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาและง่ายต่อการได้รับ คุณคิดว่าถ้าเราใส่เครื่องมือเสริมในรถยนต์จะสรุปในกล่องเครื่องมือเพื่อความสะดวกมากถ้ารถต่อไปนี้เครื่องมือในกล่องสามารถใช้การจราจรที่สะดวก

เครื่องมือฉุกเฉินที่จำเป็นสำหรับรถยนต์มีดังนี้

เครื่องดับเพลิงเป็นยานพาหนะที่สำคัญมาก แต่เจ้าของรถจำนวนมากไม่มีเครื่องดับเพลิงสำหรับรถของตนเองและไม่สามารถช่วยได้เมื่อมีอันตราย

2. ค้อนความปลอดภัย เมื่อเจ้าของอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าเขาต้องการที่จะทำลายหน้าต่างเขาควรใช้ค้อนความปลอดภัยเพื่อชนสี่มุมของหน้าต่างเนื่องจากส่วนตรงกลางของกระจกที่มีความแรงที่สุด

3 แจ็ค, แจ็ครถจะอยู่ในกล่องเครื่องมือของรถซึ่งจะใช้ในการยกร่างกายเมื่อเปลี่ยนยางอะไหล่

4 สัญญาณเตือนสามเหลี่ยมเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในกรณีของสิ่งที่ฉับพลันวางไว้ในด้านหลังเพื่อเตือนรถหลังหลีกเลี่ยงในเวลาหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุรอง สัญญาณเตือนสามเหลี่ยมจะอยู่ในลำต้น

5. ที่ประแจเช่นแจ็ครถใหม่มักจะพอดีกับประแจยาง

6. เป็นเรื่องปกติที่จะมีเครื่องมือเจาะ + ปั๊มลมซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาบนท้องถนน หากคุณไม่เข้าถึงส่วนระยะไกลของสโตร์คุณจะไม่สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ดังนั้นเอดิเตอร์ขนาดเล็กจึงขอแนะนำให้เจ้าของแต่ละรายอย่างน้อยเจ้าของระยะทางไกลควรติดตั้งชุดปฐมพยาบาลสำหรับชุดยาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง