Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วันชาติ
Oct 01, 2018

วันชาติเป็นวันหยุดประจำชาติที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติประเทศ

 

โดยปกติจะเป็นเอกราชของประเทศการลงนามรัฐธรรมนูญวันเกิดของประมุขแห่งรัฐหรือวันครบรอบปีสำคัญอื่น ๆ บางวันเป็นวันสถาปนาของประเทศ

 

ในสมัยโบราณของจีนจักรพรรดิได้เข้าสู่ราชบัลลังก์และวันเกิดของเขาเรียกว่า "วันชาติ"

 

วันชาติของจีนหมายถึงวันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม

 

สำนักงานทั่วไปของสภาแห่งรัฐของประเทศจีนจะปิดทำการเป็นเวลา 7 วันในวันที่ 1 ตุลาคม

1117810730_14531013044091n.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง