Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
แก๊สปั๊มรักษาแรงดันไฮดรอลิก
Oct 12, 2018

แก๊สปั๊มรักษาแรงดันไฮดรอลิก


2 ไม่ต้องใช้พลังงาน ฟังก์ชันระเบิด หรือความต้องการไฟฟ้าสาย 3, 4 รักษาความปลอดภัยของตัวเองโครงสร้างขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ไม่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 5 ง่ายต่อการตระหนักถึงการควบคุมอัตโนมัติ ต้านทานมลภาวะ 6-7 เอาต์พุต การ แรงดันความกดอากาศ โดยควบคุมการปรับแรงดันเอาท์พุท 8 ของ 80000 psi 9 เมื่อโหลดเต็มง่ายมากในการเริ่ม หยุด 10 การทำงาน ติดตั้งง่าย การดำเนินการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง