Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การเกิดยางยาง
Nov 13, 2018

การเกิดยางยางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนารถยนต์ในอนาคต เมื่อคิดถึงยางพวกเขาคิดถึง Charles Goodyear พ่อของยาง ในปีพ. ศ. 2377 เขาเริ่มทดลองใช้ยางแข็งที่ได้แรงบันดาลใจจากการทำเหล็กรีดร้อน หลังจากพบความผิดพลาดมากมายพบว่ายางวัลคาไนซ์ไม่เหนียวเหนอะและยืดหยุ่นเมื่อถูกทำให้ร้อน เป็นผลให้ยางแข็งเกิดและยางอุตสาหกรรมการผลิตยางเข้ามา. ในปีพ. ศ. 2438 ได้มีการพัฒนารถนิวแมติกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างยางรถยนต์ชิ้นแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2438

ข่าวที่เกี่ยวข้อง