Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ความแตกต่างระหว่างปั๊มน้ำมันและปั๊มอื่น ๆ
Aug 29, 2018

1. อากาศความหนาแน่น: ตรวจจับความหนาแน่นอากาศที่เข้มงวดจะดำเนินการจากช่องเข้ากับเต้ารับ มีการรั่วไหลของอากาศไม่2. กระแส: จาก 0.3 m3 /min ไป 90 m3 /min3. ยาวนาน: เส้นทางของก๊าซอย่างเคร่งครัดถูกแยกออกจากวงจร ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตไฟฟ้าเนื่องจากความชื้นสูงของก๊าซ4. ดีการบำรุงรักษา: คุณสามารถซ่อมแซม ด้วยตัวเอง ด้วยเครื่องมือง่าย ๆ และอุปกรณ์6. การไหลของแรงดันสามารถปรับได้สำหรับก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพในช่วง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง