Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ยางรถยนต์
Nov 13, 2018

ยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ ซึ่งสัมผัสกับพื้นผิวถนนโดยตรง และพร้อมกับระงับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อรถยนต์เมื่อขับขี่รถยนต์ เพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์มีนั่งดี ๆ ความสะดวกสบายและขับขี่นุ่มนวล ทำให้การยึดเกาะที่ดีของล้อและพื้นผิวถนน ปรับปรุงการฉุด การเบรก และผ่านรถยนต์ แบกน้ำหนักรถ มากขึ้น และคนสนใจบทบาทของยางในรถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง