Search

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ขอบเขตของปั๊มแก๊ส
Aug 31, 2018

เนื่องจากมีแรงดันลบของปั๊มจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพชนิดต่างๆและสามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่มีความดันการเผาไหม้ต่ำของก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพและความดันต่ำของท่อขนส่ง ทางเลือกแรกคือห้องอาหารโรงแรมอาคารที่อยู่อาศัยเตาเผาอุโมงค์ ฯลฯ การดูดซึมและการจัดหาก๊าซชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่ไม่อาจนำมาทดแทนได้ซึ่งสามารถขนส่งก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง